ELEKTROMAGNETICKÉ VZDUCHOVÉ VENTILY

Jednocestné

EV - 88 CEM

24 V
vstupní šroubení M14 x 1,5

a výstupní šroubení M12 x 1,5
výstupní konektory - šrouby M4
zpět seznam vzduchových ventilů vpřed